Objekty v správe

Bytový dom Nám. Slobody 12A
Bytový dom Nám. Slobody 12B
Bytový dom Nám. Slobody 12C
Bytový dom Nám. Slobody - 26 bytových jednotiek
Bytový dom Nám. Slobody 24A
Bytový dom Nám. Slobody 24B
Bytový dom Nám. Slobody 24C
Bytový dom Komenského 12 bytových jednotiek
Bytový dom Komenského 27 bytových jednotiek
Bytový dom Kpt. Nálepku 12 bytových jednotiek
Bytový dom Tyršova B2/A 24 bj
Bytový dom Tyršova E2/A 16 bj
Polyfunkčný dom - Šterfánikova
Tyršova A2/A, B, C 48 bj